Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sỹ Phạm Quốc Toán
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Quốc Toán

Học vị: Thạc Sỹ

Chức danh: Kỹ thuật viên

Địa chỉ: Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0986314834

Email: phamquoctoan@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/khoa/1/khoa-nong-hoc

Name: Phạm Quốc Toán

Degree: Masters

Title: Technicians

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0986314834

Email: phamquoctoan@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/khoa/1/khoa-nong-hoc

1. Phụ trách xây dựng mô hình chè hữu cơ 

2. Tham gia điều hành hoạt động CLB Định hướng nghề nghiệp sinh viên khoa Nông học