Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Phạm Thị Diệu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thị Diệu

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp

Di động: 0945.27.26.26

Email: phamthidieu@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Phạm Thị Diệu

Degree: MSc

Title: Lecturer

Office Address: The faculty of Forestry, Thai Nguyen University of Agriculture & Forestry

Tel: 0945.27.26.26

Email: phamthidieu@tuaf.edu.vn

Website: