Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Phạm Thị Phương Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Viện Khoa học sự sống

Di động: 0987783835

Email: phamthiphuonglan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Phạm Thị Phương Lan

Degree: MSc

Title: Lecture

Office Address: TILS

Tel: 0987783835

Email: phamthiphuonglan@tuaf.edu.vn

Website: