Chào mừng bạn đến với website: Giảng viên - Tiến sĩ Phạm Thu Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thu Hà

Học vị: Giảng viên - Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp ĐH Nông lâm Thái nguyên

Di động:

Email: phamthuha@tuaf.edu.vn

Website: phamthuha@tuaf.edu.vn

Name: Phạm Thu Hà

Degree: ĐH Tại chức

Title:

Office Address: Forestry faculty,Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel:

Email: phamthuha@tuaf.edu.vn

Website: phamthuha@tuaf.edu.vn