Chào mừng bạn đến với website: tiến sĩ Phan Thị Thu Hằng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phan Thị Thu Hằng

Học vị: tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Môi trường

Di động: 0912.430.378

Email: phanthithuhang@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Phan Thị Thu Hằng

Degree: Cử nhân

Title: GVC

Office Address: Faculty of Environment

Tel: 0912.430.378

Email: phanthithuhang@tuaf.edu.vn

Website: