Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Trịnh Thị Chung
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trịnh Thị Chung

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

Di động: +84-979044323

Email: trinhthichung@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trịnh Thị Chung

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Bio-technology and Food Technology

Tel: +84-979044323

Email: trinhthichung@tuaf.edu.vn

Website:

Quá trình đào tạo

Education background

Trường Đại học

Năm

Chuyên ngành

 

Name of University and Country

 

Year

Major field

 

Bắt đầu

Kết thúc

From

To

Đại học Nông Nghiệp I, Việt Nam (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

2004

2008

Bảo quản và chế biến nông sản

Ha Noi University of Agriculture, Viet Nam

(now is Vietnam National University of Agriculture)

2004

2008

Processing and Preservation of 

Agricultural Products

Đại học Adelaide, Nam Úc

2013

2015

Thạc sỹ thực phẩm toàn cầu và thương mại nông nghiệp

The University of Adelaide, South Australia

2013

2015

Master of Global Food and Agribusiness

----------------------------------------------------------------

Lĩnh vực quan tâm

Interested fields of research

- Công nghệ Sau thu hoạch: bao gồm bảo quản và chế biến một số loại rau, đặc biệt rau ăn lá; quả và một số loại rau bản địa

- Chế biến và bảo quản sản phẩm chè và cafe

- Chuỗi giá trị/ chuỗi cung ứng thực phẩm/ sản phẩm nông nghiệp

- Một số vấn đề liên quan an ninh lương thực và an toàn thực phẩm

- Giải pháp cho phát triển sinh kế cho các hộ nông dân (tập trung ở việc phát triển người phụ nữ) sống trong điều kiện sống khó khăn, ví dụ như vùng núi phía Bắc Việt nam

- Post-harvest technology (processing and preservation of vegetables - particularly leafy ones, fruits and some kinds of indigenous vegetables),

- Tea and coffee processing and preservation

- Food (agri-products) value-chain/ supply chain

- Food security and Food safety

-  Livelihood improvement/development strategies for (women) smallholder farmers living in poor living conditions such as poor-resourced farmers in mountainous regions in North Vietnam.