Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Trần Cương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Cương

Học vị: Thạc Sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế & PTNT

Di động: 0987472288

Email: trancuong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Cương

Degree: Master Degree

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development

Tel: 0987472288

Email: trancuong@tuaf.edu.vn

Website: