Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Đình Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Đình Hà

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

Di động: 0978 626 977

Email: trandinhha@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Đình Hà

Degree: Ph.D

Title:

Office Address: Faculty of Agronomy, TUAF

Tel: 0978 626 977

Email: trandinhha@tuaf.edu.vn

Website: