Chào mừng bạn đến với website: Trần Đức Toàn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Đức Toàn

Học vị:

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: 0982511794

Email: tranductoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/tranductoan

Name: Trần Đức Toàn

Degree:

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science

Tel: 0982511794

Email: tranductoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/tranductoan