Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Trần Minh Hòa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Minh Hòa

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Phó trưởng phòng KH&ĐT

Địa chỉ:

Di động: (+84)915.214.566

Email: tranminhhoa@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Minh Hòa

Degree: Ph.D student

Title:

Office Address:

Tel: (+84)915.214.566

Email: tranminhhoa@tuaf.edu.vn

Website: