Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Quốc Hưng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Quốc Hưng

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó giáo sư - Giảng viên Cao cấp

Địa chỉ: Trung tâm NN-THUD - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: (+84)208.6275.999

Email: tranquochung@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Quốc Hưng

Degree: Ph.D

Title: Assoc.Prof

Office Address: Center for Foreign Languages and Applied Informatics, Thai Nguyen Uni. of Agriculture and Forestry

Tel: (+84)208.6275.999

Email: tranquochung@tuaf.edu.vn

Website:

Full name:  TRAN QUOC HUNG,

Sex:                 Male.

Marital:          married.

Birthday:        03 September 1973;

Place of birth: Thai Nguyen City – Thai Nguyen Province, Vietnam.

Nationality:    Vietnamese,  

Position:         Director of Center for Foreign Languages and Applied Informatics   

Address:         Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry,

                        Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Vietnam.

Telephone:     Offices: (+84)208.6275.999 ;                                 

E-mail:             tranquochung@tuaf.edu.vn ;      hunglanduong@yahoo.de    

 

 

Academic background and working places:

  • - January, 2020 up to now: Director of Center for Foreign Languages and Applied Informatics, TUAF 
  • - December 2014: Recognized the Associate Professor in Forestry.
  • - February, 2010 - 12/2019: Dean of Faculty of Forestry - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
  • - August 2008 – January 2010: Deputy Director of International training Center - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
  • - May 2008: Received Ph.D degree major in Forest Resources Management in Institute of Renewable Natural Resources - College of Forestry and Natural Resources – University of the Philippines – Laguna.
  • - June 2005 – April 2008: Pursued Ph.D degree in Institute of Renewable Natural Resources - College of Forestry and Natural Resources – University of the Philippines – Laguna.
  • - 2002 – June 2005: Faculty of Forestry – Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry,  M.Sc., Lecturer.
  • - July/1999 – April/2002: Faculty of Forestry of Albert-Ludwigs University, Freiburg im Breisgau, Germany: M.Sc. on Sustainable Forestry and Land Use-management.
  • - 1996-1999: Thainguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen, Vietnam,  BSc. , Lecturer.
  • - 1991-1996: Thainguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen, Vietnam: undergraduate (B.Sc. specialezed in Agronomy, 1996).