Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Thị Hoan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Thị Hoan

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên

Di động: 0988 520086

Email: tranthihoan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Thị Hoan

Degree: PhD

Title:

Office Address: Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science

Tel: 0988 520086

Email: tranthihoan@tuaf.edu.vn

Website:

Đào tạo:

- Đại học: Chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, tốt nghiệp năm 2004

- Thạc sĩ: Chuyên ngành Chăn nuôi Thú y, tốt nghiệp năm 2007

- Tiến sĩ: Chuyên ngành Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, đã bảo vệ năm 2012

Lĩnh vực nghiên cứu

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

- Chăn nuôi Gia cầm

- Chăn nuôi Thỏ

- Đồng cỏ và Cây thức ăn