Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Thị Hương Giang

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm nghiệp

Di động: 0912565745

Email: tranthihuonggiang@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Thị Hương Giang

Degree: MSc

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Foretry

Tel: 0912565745

Email: tranthihuonggiang@tuaf.edu.vn

Website: