Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các bài báo đã công bố

1. Trần thị Hương Giang, Hồ Ngọc Sơn- đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình trồng các loài cây bản địa tại trường đại học nông lâm thái nguyên, Tr107 , tạp chí khoa học và công nghệ số 4 năm 2016  

2. Lương Văn Hinh, Trần Thị Hương Giang, Hoàng Thị Hải Yến- đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại xã mỹ bằng,huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang tr37, tạp chí khoa học và công nghệ số 10 năm 2015

3. Luong van hinh, ha dinh nghiem, ngo thi huong, tran thi huong Giang - the factual Status of rural environmentof Dong Tao commune, Khoai chau district, Hung Yen province tr206  -PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE

4. Hồ Ngọc Sơn, Trần Thị Hương Giang - Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng cấy con Sa mộc dầu trong vườn ươm,Tr210, tạp trí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 323 năm 2017

5. Hồ Ngọc Sơn, Trần Thị Hương Giang - Nghiên cứu kỹ thuật, bảo quản hạt Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata),Tr85, Tr210, tạp trí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 325 năm 2017