Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương môn học Đo đạc Lâm nghiệp

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA LÂM NGHIỆP

BỘ MÔN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG

 

 

 

Th.S TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Học phần: ĐO ĐẠC

Số tín chỉ: 02

Mã số: FME221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, 2016


 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TN

KHOA LÂM NGHIỆP

BỘ MÔN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 03năm 2016

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Đào tạo theo tín chỉ

 

< >Tên học phần: ĐO ĐẠC

Mã số học phần:..................

Số tín chỉ: 02Tính chất:

Bắt buộcTrình độ: Cho sinh viên năm thứ 2

Học phần thay thế, tương đương: Học phần Đo đạc Nông Lâm nghiệp

Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.Phân bổ thời gian học trong kỳ

Số tiết lý thuyết trên lớp: 15 tiếtThực hành, bài tập:         15 tiết

Sinh viên tự học:             60 tiết

Đánh giá:Điểm thứ nhất: 20%:       Điểm chuyên cầnĐiểm thứ hai: 30%:        

Điểm kiểm tra hàng ngàyĐiểm thứ ba: 50%:         

Thi trắc nghiệm kết thúc học phần

Điều kiện học:

Học phần tiên quyết:       Toán cao cấp

Học phần trước:              Toán cao cấp, Vật lý đại cươngHọc phần song hành:       Đất lâm nghiệp

Mục tiêu của học phầnNhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đo đạc và bản đồ, cách sử dụng các dụng cụ đo đạc và sử dụng bản đồ trong công tác quản lý tài nguyên rừng và đất rừng. Đặc biệt đáp ứng cho công tác quy hoạch và thiết kế kinh doanh trồng rừng.

 

< >Mô tả tóm tắt học phần

Quả đất và cách biểu thị; Cơ sở toán học trong đo đạc; Sử dụng bản đồ địa hình trong lâm nghiệp; Đo các yếu tố cơ bản; Xây dựng bản đồ lâm nghiệp và quản lý khai thác bản đồ lâm  nghiệp.

 

< >Tài liệu học tập:7.1. Phạm Đức Chính (2016), Bài giảng “Đo đạc”, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

 

< >Tài liệu tham khảo:Phạm Văn Chuyên (2008), Ấn phẩm Trắc Địa Đại Cương. NXB Giao thông vận tải.Nguyễn Thanh Tiến (chủ biên), Vũ Văn Thông, Lê Văn Thơ, Đặng Thị Thu Hà, Phạm Mạnh Hà. Giáo trình “Đo đạc lâm nghiệp”. Nhà xuất bản Nông nghiệp – năm 2008.Nguyễn Thanh Tiến (2012), Bài giảng “Đo đạc nông lâm nghiệp”. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.Thông tư 34/2009/TT - BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng.Thông tư 69/2009/TT – BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. 

 

< >Nội dung chi tiết: 

 

Tiết thứ

Nội dung

Phân bổ nội dung học phần

Lý thuyết

Tự học

Thực hành

1-4

Phần I: LÝ THUYẾT

4

 

 

Bài 1. Giới thiệu chung về môn Đo đạc

1.1. Khái quát môn học

1.2. Quả đất và cách biểu thị

1.3. Phép chiếu và một số hệ tọa độ dùng ở Việt Nam

1.4. Những kiến thức cơ bản về bản đồ

 

 

5-8

Bài 2. Phân mảnh và đánh số bản đồ

2.1. Lý do phân mảnh

2.2. Phân mảnh theo cách cũ

2.3. Phân mảnh theo cách mới

2.4. Những bài tập ứng dụng

4

 

 

9

Kiểm tra giữa kỳ

1

 

 

10-11

Bài 3. Cơ sở toán học trong đo đạc

3.1. Sai số trong đo đạc

3.2. Hai bài toán cơ bản trong đo đạc

3.3. Một số đơn vị thường dùng trong đo đạc

2

 

 

12-13

Bài 4. Sử dụng bản đồ địa hình

4.1. Khái niệm bản đồ địa hình

4.2. Xác định tọa độ 1 điểm

4.3. Tính toán trên bản đồ

4.3. Xác định lưu vực và đường ô tô

2

 

 

14-15

Bài 5. Sử dụng dụng cụ trong đo đạc

5.1. Sử dụng thước đo khoảng cách

5.2. Sử dụng địa bàn ba chân

5.3. Sử dụng GPS

2

 

 

 

< > Phần thực hành

Tiết thứ

Nội dung

Phân bổ nội dung học phần

Lý thuyết

Tự học

Thực hành

16-19

Bài 1. Sử dụng bản đồ địa hình trong phòng

 

 

4

20-23

Bài 2. Sử dụng địa bàn ba chân

 

 

4

24-27

Bài 3. Sử dụng GPS

 

 

4

28-30

Bài 4. Can vẽ bản đồ

 

 

3

 

< >Cán bộ giảng dạy

TT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1

Nguyễn Thanh Tiến

Khoa Lâm nghiệp

Tiến sĩ

2

Phạm Đức Chính

Khoa Lâm nghiệp

Thạc sĩ

3

Trần Thị Hương Giang

Khoa Lâm nghiệp

Thạc sĩ

 

Trưởng khoa

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Quốc Hưng

Trưởng Bộ môn

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thanh Tiến

 

Giảng viên

 

 

 

 

Ths. Trần Thị Hương Giang