Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Thị Mai Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Thị Mai Anh

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH Nông Lâm

Di động: +84 988129229

Email: tranthimaianh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Thị Mai Anh

Degree: Đại học

Title:

Office Address: Thai Nguyên University of Agriculture and Forestry

Tel: +84 988129229

Email: tranthimaianh@tuaf.edu.vn

Website: