Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Thị Mai Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

The Eartch Science

MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Tên học phần: KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

            - Mã số học phần: ESC221

- Số tín chỉ: 02

            - Tính chất: Bắt buộc

            - Trình độ (cho sinh viên năm thứ 2)

            - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khoa học môi trường

2. Phân bổ thời gian trong học kỳ:

- Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 12 tiết

- Số tiết sinh viên tự học: 30 tiết

3. Đánh giá                                                                                 

- Điểm thứ 1: 20%  (0,2)     Điểm chuyên cần

- Điểm thứ 2: 30%  (0,3)    Điểm kiểm tra giữa kỳ

- Điểm thứ 3: 50%  (0,5)     Điểm thi kết thúc học phần

4. Điều kiện học

- Học phần học trước:

- Học phần song hành:

5. Mục tiêu của học phần

            Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trái đất từ đó giải thích được các hiện tượng cũng như hạn chế tác hại tiêu cực của chúng đối với con người.

6. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần Khoa học Trái đất là học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản, tổng quan về Trái đất, giúp cho sinh viên thấy được tầm quan trọng của Trái đất từ đó thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường nói riêng và bảo vệ Trái đất nói chung. Vì vậy, nó là môn học cơ sở cần thiết cho sinh viên ngành Khoa học môi trường.

 

 

Học phần Khoa học Trái đất được chia thành 6 chương như sau:

- Chương 1: Hệ Mặt trời và các hành tinh trong hệ Mặt trời

- Chương 2: Tổng quan Trái đất

- Chương 3: Các quyển của Trái đất

- Chương 4: Các quá trình nội sinh

- Chương 5: Các quá trình ngoại sinh

- Chương 6: Quy luật chung của lớp vỏ cảnh quan

7. Tài liệu học tập

  1. Nguyễn Thế Đặng, Hoàng Hải (2009), Bài giảng Khoa học Trái đất, Trường ĐH Nông Lâm – Thái Nguyên
  2. Trần Thị Mai Anh (2010), Bài giảng Khoa học Trái đất, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.