Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Thị Phả
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Thị Phả

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Di động: 0982091200

Email: tranthipha@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Thị Phả

Degree: Dr.

Title: lecturer

Office Address: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0982091200

Email: tranthipha@tuaf.edu.vn

Website: