Chào mừng bạn đến với website: Cử nhân Trần Thị Thuý Nga
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Thị Thuý Nga

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

Di động: 0917505718

Email: tranthithuynga@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/tranthithuynga

Name: Trần Thị Thuý Nga

Degree: BA

Title: Lecturer

Office Address: CFI. Centre for Foreign Languages and Applied Informatics

Tel: 0917505718

Email: tranthithuynga@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/tranthithuynga