Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: PGS.TS. Giảng viên cao cấp Hạng I

Địa chỉ: Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững

Di động: 02803854005

Email: tranthithuhaptln@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/tranthithuha

Name: Trần Thị Thu Hà

Degree: Doctor (ANU)

Title: Asso. Prof. Senior Lecture Grade I

Office Address: Institute of Forestry and Sustainable Developement

Tel: 02803854005

Email: tranthithuhaptln@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/tranthithuha