Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Trung Kiên
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Trung Kiên

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0983360276 - 0913339208

Email: trantrungkien@tuaf.edu.vn

Website: tuaf.edu.vn

Name: Trần Trung Kiên

Degree: Doctor

Title: Main lecturer

Office Address: Thainguyen university of Agriculture and forestry

Tel: 0983360276 - 0913339208

Email: trantrungkien@tuaf.edu.vn

Website: tuaf.edu.vn