Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Trần Văn Chí
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Văn Chí

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa CNSH-CNTP

Di động: 0965051219

Email: tranvanchi@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Văn Chí

Degree: Degree PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food technology

Tel: 0965051219

Email: tranvanchi@tuaf.edu.vn

Website: