Chào mừng bạn đến với website: Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Điền
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Văn Điền

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Khoa Môi trường

Di động: 0912151016

Email: tranvandien@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/tranvandien

Name: Trần Văn Điền

Degree: Associate Professor, Doctor

Title: Rector

Office Address: Faculty of Environment

Tel: 0912151016

Email: tranvandien@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/tranvandien

* Trình độ chuyên môn

- Kỹ sự nông nghiệp: Ngày cấp: 6/10/1989 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


- Thạc sỹ khoa học nông nghiệp: Ngày cấp: 30/4/1998  Trường Đại học Tổng hợp Adelaide - Úc


- Tiến sỹ trồng trọt:  Ngày cấp 26/7/2010 Đại học Thái Nguyên


- Giảng viên chính: Ngày cấp: 11/5/2001 Trường Đại học Thái Nguyên


- Phó giáo sư: Ngày cấp: 21/1/2015  Bộ Giáo dục Đào tạo 

 Đào tạo ngắn hạn

- "Hệ thống canh tác" năm 1991 tại Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế  IRRI


- " Chọn tạo giống cây trồng" năm 1991 tại Viện Nghiên cứu Cây trồng cho vùng Khô hạn Nhiệt đới (ICRISAT) Ấn Độ


- " Triết học" năm 1992 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội


- " Công nghệ sinh học nông nghiệp" năm 1998 tại Đại học Hebrew Jesuralem - Israel


- " Giáo dục đại học" năm 2000 tại Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo


- " Dinh dưỡng cây trồng" năm 2001 tại Quỹ Crawford


- " Thiết kế và giám sát dự án" năm 2004 tại Tổ chức MDF Nam Á


- " Quản lý nhà nước và giáo dục" năm 2005 tại Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo


- " Cao cấp lý luận chính trị" năm 2016 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh


- " Quản trị đại học và lập kế hoạch chiến lược " năm 2018 tại Đại học Sunshine Coast - Australia


- " Mô hình hệ thống trường Đại học tự chủ " năm 2019 tại Đai học Southern Cross - Australia

. Hướng nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu hệ thống cây trồng năng lượng ở các tỉnh trung du miền núi phía bắc Việt Nam.


- Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương và các biện pháp kỹ thuật tăng năng suất cây đậu tương vùng Trung du miền núi phía bắc.


- Nghiên cứu khai thác và phát triển quỹ gen cây trồng bản địa trong phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc thù của địa phương.


-  Chương trình Khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới.

Khen thưởng về Khoa học và Công nghệ

- Giải thưởng xuất sắc của Tổ chức nghiên cứu CSIRO Plant Industry – Australia về việc triển khai xuất sắc dự án nghiên cứu: Quản lý rừng bền - vững 017/VIE06, năm 2011.


- Bằng khen của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam ngày về thành tích trong nghiên cứu, phát minh chuyển giao ứng dụng vào sản xuất đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Nông nghiệp, Nông dân, nông thôn Việt Nam, năm 2018.


- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, chọn tạo, chuyển giao giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2008-2018. năm 2018.


- Danh hiệu “Nhà khoa học của Nhà nông” của BCH Hội Nông dân Việt Nam, năm 2018.


- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm  (OCOP) giai đoạn 2018-2020. năm 2021.