Chào mừng bạn đến với website: Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Điền
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Văn Điền

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Khoa Môi trường

Di động:

Email: tranvandien@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/tranvandien

Name: Trần Văn Điền

Degree: Associate Professor, Doctor

Title: Director

Office Address: Faculty of Environment

Tel:

Email: tranvandien@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/tranvandien

I. Trình độ chuyên môn

- Kỹ sự nông nghiệp: Ngày cấp: 6/10/1989 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Thạc sỹ khoa học nông nghiệp: Ngày cấp: 30/4/1998  Trường Đại học Tổng hợp Adelaide - Úc

- Tiến sỹ trồng trọt:  Ngày cấp 26/7/2010 Đại học Thái Nguyên

- Giảng viên chính: Ngày cấp: 11/5/2001 Trường Đại học Thái Nguyên

- Phó giáo sư: Ngày cấp: 21/1/2015  Bộ Giáo dục Đào tạo

II. Hướng nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu mô hình cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh miền núi phía bắc.

-. Nghiên cứu khai thác và phát triển quỹ gen cây trồng bản địa (lúa cạn) trong phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc thù của địa phương.

-. Nghiên cứu phương thức chi trả dịch vụ môi trường rừng.