Chào mừng bạn đến với website: Cử nhân Trần Văn Định
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Văn Định

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Kỹ thuật viên

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động:

Email: tranvandinh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Văn Định

Degree:

Title: Technicians

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel:

Email: tranvandinh@tuaf.edu.vn

Website: