Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Việt Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trần Việt Dũng

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Di động: 0912549226

Email: tranvietdung@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Trần Việt Dũng

Degree: Master

Title:

Office Address:

Tel: 0912549226

Email: tranvietdung@tuaf.edu.vn

Website:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học Ngành học:  Kỹ sư Lâm Nghiệp                                             

  Nơi đào tạo: Trường Đại học  Nông Lâm Thái Nguyên   .                                 

2. Sau đại học Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:  Trồng trọt                                                            

 Nơi đào tạo: Trường Đại học tổng hợp Rial. Philippin