Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Việt Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bài báo khoa học

 

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

2. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chè theo phương thức hợp đồng giữa doanh nghiệp với người dân, trường hợp ở Thái Nguyên