Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Trịnh Thị Thu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Trịnh Thị Thu

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên, trưởng Bộ môn Tin học

Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

Di động: 0915.153.273

Email: trinhthithu@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/trinhthithu

Name: Trịnh Thị Thu

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Department of Foreign Languages

Tel: 0915.153.273

Email: trinhthithu@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/trinhthithu

Quá trình đào tạo

1. Đại học Sư Phạm, chuyên ngành Sư phạm Tin học (2003) tại Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

2. Thạc sỹ Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học máy tính (2008) tại Viện Công Nghệ Thông Tin