Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Từ Quang Hiển
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Từ Quang Hiển

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giáo sư

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi Thú y

Di động: 0913286190

Email: tuquanghien@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Từ Quang Hiển

Degree: PhD

Title: Professor

Office Address: Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science - TUAF

Tel: 0913286190

Email: tuquanghien@tuaf.edu.vn

Website:

 Quá trình Đào tạo

     Đại học ngành Chăn nuôi Thú y tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (1972-1976)

    Tiến sĩ ngành Chăn nuôi tại Viện Chăn nuôi Sofia, Bungari (1985-1889)

Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/1976 - 12/1984

Trường Đại học Nông lâm, Thái Nguyên

Giảng viên khoa Chăn nuôi - Thú y

12/1984 - 7/1989

Viện Chăn nuôi, Sofia, Bungari

Nghiên cứu sinh, trưởng đơn vị khối các viện nghiên cứu tại Sofia, Chi ủy viên

8/1989 - 5/1990

Trường Đại học Nông lâm, Thái Nguyên

Giảng viên khoa Chăn nuôi - Thú y

5/1990 - 5/1992

Trường Đại học Nông lâm, Thái Nguyên

Trưởng trại thực tập thí nghiệm trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Bí thư Chi bộ

6/1992 - 12/1994

Trường Đại học Nông lâm, Thái Nguyên

Trưởng phòng Khoa học - QHQT trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thường vụ Đảng ủy

1/1995 - 4/1997

Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Nông lâm

Phó trưởng Ban Đào tạo - Khoa học - Quan hệ quốc tế Đại học Thái Nguyên, kiêm trưởng phòng Đào tạo - Khoa học - Quan hệ quốc tế trường Đại học Nông lâm

5/1997 - 10/2000

Đại học Thái Nguyên

Trưởng ban Ban Quản lý khoa học & Quan hệ quốc tế Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy viên Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

11/2000 - 11/2004

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Nông lâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

5/2004 - 11/2005

Đại học Thái Nguyên

Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

2005 - 2010

Đại học Thái Nguyên

Ủy viên BCH tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y -Thủy sản

2011 đến nay

Đại học Thái Nguyên

Ủy viên HĐCDGSNN, Chủ tịch HĐCDGS liên ngành CN - TY -TS, Tổng biên tập tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Thái nguyên, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Giáo dục - Đại học Thái Nguyên

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Giống vật nuôi

Phát triển nông thôn