Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Văn Thị Quỳnh Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Văn Thị Quỳnh Hoa

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Quyết Thắng, Thái Nguyên

Di động: 0982 068 949

Email: vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Website: vanthiquynhhoa

Name: Văn Thị Quỳnh Hoa

Degree: PhD

Title: Senior Lecturer

Office Address: Quyet Thang, Thai Nguyen

Tel: 0982 068 949

Email: vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Website: vanthiquynhhoa