Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Vi Đại Lâm
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Vi Đại Lâm

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Công nghệ sinh học-Công nghệ thực phẩm, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84968010313

Email: vidailam@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Vi Đại Lâm

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Biotechnology-Food technology Faculty, Thái Nguyên University of Agriculture and Forestry

Tel: +84968010313

Email: vidailam@tuaf.edu.vn

Website:

Họ và tên: Vi Đại Lâm

Full name: Vi Dai Lam

Ngày tháng năm sinh: 25/5/1987

Date of birth: 25/5/1987

Học vị: Thạc sỹ

Degree: Master

Chức vụ: Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Position: Lecturer

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Major: Biotechnology