Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Vi Đại Lâm
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Vi Đại Lâm

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Công nghệ sinh học-Công nghệ thực phẩm, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84968010313

Email: vidailam@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Vi Đại Lâm

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Biotechnology-Food technology Faculty, Thái Nguyên University of Agriculture and Forestry

Tel: +84968010313

Email: vidailam@tuaf.edu.vn

Website:

Họ và tên: Vi Đại Lâm

Ngày tháng năm sinh: 25/5/1987

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội: http://hus.vnu.edu.vn/vi

Nhận bằng Thạc sĩ Công nghệ sinh học, USTH (University of Science and Technology of Hanoi): https://www.usth.edu.vn/

Bắt đầu nhận công tác giảng dạy tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên vào tháng 01/2012