Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Vi Đại Lâm
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

  ----------------------------

 

tải xuống

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

                                        Học phần:  Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng

Mã số: FFM331

 Số tín chỉ: 3

     Trình độ đào tạo: Đại học

                                   Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, 2022