Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp Vũ Thị Hải Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Vũ Thị Hải Anh

Học vị: Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

Di động: (+84)944700138

Email: vuthihaianh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/vuthihaianh

Name: Vũ Thị Hải Anh

Degree: Đại học vb 2

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development (FERD)

Tel: (+84)944700138

Email: vuthihaianh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/vuthihaianh