Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ kinh tế Vũ Thị Hải Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Vũ Thị Hải Anh

Học vị: Thạc sĩ kinh tế

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

Di động: (+84)944700138

Email: vuthihaianh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/vuthihaianh

Name: Vũ Thị Hải Anh

Degree: MsC

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development (FERD)

Tel: (+84)944700138

Email: vuthihaianh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/vuthihaianh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Vũ Thị Hải Anh                                                                               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 28-10-1982                                                            Nơi sinh: Hạ Hòa - Phú Thọ

Quê quán: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ                  Dân tộc: Kinh                                

Học vị cao nhất:    Thạc sĩ                                                                                 Năm, nơi công nhận học vị:  2012

Chức danh khoa học (GS, PGS...):                                                                Năm công nhận, bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Bộ môn Kinh tế chung, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bộ môn Kinh tế chung, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: DĐ: (+84) 917522383,                                                     Fax:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành học:  Quản Trị kinh doanh (Chuyên ngành Kế toán)                                                  Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường Đại học  Lâm Nghiệp Việt nam.                                                                Năm tốt nghiệp: 2004  

2. Sau đại học

 Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp                                                                     Năm cấp bằng: 2012

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

 Tên luận văn thạc sĩ:  "Vai trò của phụ nữ dân tộc Dao trong xóa đói giảm nghèo huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên"

 3. Ngoại ngữ

1. Ngoại ngữ 1:  Tiếng Anh                   Mức độ sử dụng: B2 (đọc, viết, nói, nghe tốt).  Đã có chứng chỉ  B1 (CEFORD)

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2004 - 2008

 

2005-2012

Phòng Hành Chính tổng hợp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông Lâm Nghiệp miền núi (ADC)- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

- Kế toán viên

 

- Kế toán trưởng 

2008 đến nay

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Giảng viên