Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ kinh tế Vũ Thị Hải Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lý lịch khoa học

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Thông tin cá nhân

1

Họ và tên

Vũ Thị Hải Anh

Ngày sinh

28/10/1982

Namo Nữ ☑

 

Chức danh khoa học, học vị

Thạc sỹ

Năm phong học hàm

2012

 

Chức vụ hành chính

Giảng viên

2

Ngành khoa học

Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành khoa học

Kinh tế nông nghiệp

3

Cơ quan công tác và địa chỉ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Tên phòng, ban, bộ môn

Bộ môn Kinh tế nông nghiệp, Khoa Kinh tế & PTNT

Điện thoại

(+84)208.6275.999

Điện thoại di động

0944 700 138

Fax

(+84)208.2490.866

E-mail

vuthihaianh@tuaf.edu.vn

4

Số tài khoản

101004212847

Mở tại ngân hàng

VietinBank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

                     

2. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

1. Trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam

2. Viện Đại học Mở Hà Nội

 Quản trị kinh doanh

 

Tiếng anh

2004

 

2012

Thạc sỹ

 1. Trường ĐH Kinh tế và Quản Trị Kinh doanh Thái Nguyên

2. Đại học Công nghệ Đông Á (đang học)

Kinh tế nông nghiệp

 

 

Kế toán

2012

 

 

2020

3. Quá trình công tác

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

07/2004-2/2005

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp miền núi (ADC)

Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Cán bộ dự án, kế toán trưởng

03/2005-29/02/2008

 

Bộ phận kế toán tài vụ, phòng Hành chính tổng hợp, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên,

Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Kế toán viên

03/2005-01/06/2013

 

- Bộ phận kế toán tài vụ, phòng Hành chính tổng hợp,

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp miền núi (Kiêm nhiệm)

Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Kế toán viên, giảng viên

Kế toán trưởng trung tâm ADC

 

03/2008-nay

Khoa kinh tế và phát triển nông thôn, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Giảng viên

11/2018-nay

Lab hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nông nghiệp (CARD), Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

(kiêm nhiệm)

Nghiên cứu viên (thành viên Lab)

4. Ngoại ngữ  (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

C

C

C

Ngoại ngữ khác

 

 

 

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1 Hướng nghiên cứu chính theo đuổi:

Chủ đề 1: Nông nghiệp công nghệ cao

Nghiên cứu tình hình sản xuất rau sạch bằng phương pháp thuỷ canh trong nhà lưới

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau quả bằng phương pháp thuỷ canh cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã.

Chủ đề 2: Sinh kế, phát triển kinh tế hộ, phát triển cộng đồng…

            Lồng ghép giới trong phát triển nông nghiệp

            Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ, xoá đói giảm nghèo

       Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế hộ, sinh kế.

            Nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm địa phương cho đồng bào dân tộc thiểu số

            Quản lý rủi ro trong nông nghiệp của hộ

            Đánh giá hiệu quả sản xuất nông sản

            Kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nghèo trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm nông sản

 

 

5.2.Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian 

thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Dự án CARD “Quản lý và phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng ở một số vùng tỷ lệ đói nghèo cao tỉnh Bắc Kạn” 

Chính phủ Úc

 

2007 – 2010

Kế toán, cán bộ điều tra,

2

Bài giảng điện tử môn học “Kinh tế vĩ mô”

Trường ĐHNL

 

2010

Chủ trì

3

Dự án ANCP/PANDCCP “Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu” 

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam 

6/2011-6/2013 

Kế toán, cán bộ điều tra, cán bộ tập huấn

4

Dự án Care“Quản lý bền vững đất rừng ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao tại tỉnh Bắc Kan”

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam

2010-2012

Kế toán, cán bộ điều tra, cán bộ tập huấn

5

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía bắc việt nam

Chính phủ Việt nam

2012-2016

Cán bộ điều tra, tham gia tập huấn

6

Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình chuyển đổi, tăng vụ từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu đỗ ở vùng trung du miền núi phía Bắc”

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014-2016

Kế toán, cán bộ tập huấn

7

Dự án “Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật và quản lý trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sắn nhằm tăng thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi tại các xã vùng cao huyện Văn Yên (Yên Bái), huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Nguyên Bình (Cao Bằng)

(Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng)

Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

2014-2017

Kế toán, cán bộ tập huấn 

 

(Kết thúc, có chứng nhận)

8

Dự án sản xuất nấm sạch trên địa bàn xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

2017

Cố vấn dự án

9

Nghiên cứu các giải pháp phát triển mô hình cây măng tây trồng theo quy trình hữu cơ tại tỉnh Thái Nguyên

(Chủ nhiệm đề tài: Ths. Dương Thị Thu Hoài)

Đề tài cấp cơ sở

2016-2017

Tham gia

10

Đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2012

(Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đặng Kim Vui)                       

Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia 

2016-2020 

Điều tra, phỏng vấn hộ

11

Dự án Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn Gen cây Thạch đen phuc vụ sản xuất HH tại Cao Bằng và một số tỉnh miền núi PB (NVQG-2018/06)

(Chủ nhiệm dự án: GS.TS. Nguyễn Thế Hùng)

Dự án cấp Nhà nước

2018-2020

Kế toán, cán bộ tập huấn

12

Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến 2030 (CTDT/16-20)

(Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hà Thị Thu Thuỷ)

Dự án cấp Nhà nước

2018-2020

Cán bộ điều tra

13

Xây dựng mô hình trồng dong riềng giống mới và thâm canh tổng hợp tại miền núi Phía Bắc

(Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lân)

Đề tài cấp Nhà nước

2015-2017

Kế toán

14

 

Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

(Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lưu Thị Thuỳ Linh)

Đề tài cấp trường

2018

Tham gia

15

Hỗ trợ hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

 

Văn phòng điều phối NTM Trung Ương và Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp

2018

Điều tra viên

16

Dự án Erasmus: KA2 – Hợp tác trong đổi mới và trao đổi  – Xây dựng năng lực trong lĩnh vực giáo dục Đại Học

Dự án Erasmus

2017 – 2019

Giảng viên/Nghiên cứu viên

 

5.3. Các công trình khoa học đã công bố

5.3.1. Công bố trên trên các tạp chí ISI uy tín:

 

5.3.2. Công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín:

 

5.3.3. Công bố trên các tạp chí khác:

TT

Tên công trình (bài báo, 

công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình

Năm công bố

1

Nghiên cứu vai trò của lao động nữ dân tộc dao trong hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả

Tạp chí NN&PTNT  (2010) 240-246

 

2010

2

Sử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế của người dân xã Yên trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tham gia

Tạp chí NN&PTNT  (2010) 232-239

2010

3

Định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiêp nhỏ và vừa ở khu vực nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tham gia

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (2011) 25-31

 

2011

4

Vai trò của phụ nữ dân tộc dao trong xoá đói giảm nghèo ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (2011) 175-180

2011

5

Giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Tham gia

Tạp chí Khoa học và công nghê Đại học Thái Nguyên (2012) 45-51

 

2012

6

Hiệu quả xã hội và môi trường trên đất nông nghiệp lâu năm tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2011

Tham gia

Tạp chí Khoa học và công nghê – Đại học Thái Nguyên (2012) 49-53

2012

7

Nghiên cứu sinh

trưởng và phát triển của một số giống dưa chuột trong nhà lưới tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tham gia

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trang 187-192

 

ISSN1859-4581 (2013)

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại hom trong nhân giống cây cẩm nhuộm màu thực phẩm tại Thái Nguyên

Tham gia

Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên

Trang 143 - 148,

12/2, 2013

 

9

Sự tham gia của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí cơ sở hạ tầng – chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú  Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tham gia

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên tập 172 (số 12/2) (2017) 169-174

tập 172 (số 12/2) (2017) 169-174

 

10

Giải pháp phát triển kinh tế hộ góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trang (10/2017) 165-173

ISSN1859-4581 (10/2017)

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống sắn KM94 và KM21-12 tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 

Tham gia


Tạp chí NN & PTNT ISSN 1859-4581; page 48-54

 

Số 353 - (2/2019)

 

12

Một số giải pháp phát triển mô hình măng tây tại tỉnh Thái Nguyên

Tham gia

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN, 03.2019

 

T.196, S.03 (2019)

 

13

Research results in indigenuos knowledge of ethnic minorities in the northern moutainous areas of Viet Nam in ultilizing food coloring plants.Proceeding of the 5th “Engaging with Viet Nam - An interdisciplinary dialogue”

Tham gia

Conference: Integrating knowledge: The multiple ways of knowing Vietnam, December 16 - 17, 2013.

16 - 17, 2013.

 

 

6. Tham gia các hội thảo trong nước, 

 

7. Các khoá tập huấn, đào tạo ngắn hạn

TT

Nội dung đào tạo

Địa điểm

Thời gian

Chứng chỉ

1

Phương pháp, kỹ năng viết đề tài, dự án và báo cáo khoa học

Đại học Nông lâm Thái Nguyên - VN

`

2

Tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Đại học Queensland - Úc

10/2012-11/2012

3

Phương pháp giảng dạy bằng tiếng anh

Đại học Queensland - Úc

11/2012-12/2012

 

4

“Kết nối cung cầu tín dụng trong phát triển chuỗi giá trị nông sản, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

Aluniportal - VN

2/12/2017

5

“Đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho nữ giảng viên đại học”

Wise-VN

29-30/12/2017

6

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, số đăng ký 2018-52-003/KQNC “Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật và quản  lý trong sản xuất, chế biến, bảo quản, và tiêu thụ sắn nhằm tang thu nhập xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi tại các xã vùng cao huyện Văn Yên (Yên Bái), huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) (Thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạng 2011-2015)

Bộ KH&CN cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

9/1/2018

 

8. Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang giảng dạy đại học

TT

Tên môn học giảng dạy

Ngành giảng dạy

Thời gian giảng dạy

1

Kinh tế vi mô 1,2

KTNN, PTNT

2010 - đến nay

2

Kinh tế vĩ mô 1,2

KTNN, PTNT

2008 - đến nay

3

Nguyên lý kế toán

PTNT, KTNN

2011 - đến nay

4

Kế toán Doanh nghiệp

PTNT, KTNN

2016 - đến nay

5

Tiếng anh chuyên ngành kinh tế NN

KTTT

2011-2012

 

                                                                    Thái Nguyên, ngày18 tháng 5 năm 2019

Xác nhận của cơ quan

(Họ tên, chữ ký vàđóng dấu)

Người khai

(Họ tên, chữ ký)

 

 

 

 

Vũ Thị Hải Anh

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE (CV)

 

 

1. PERSONAL INFORMATION 

Full nameVU THI HAI ANH        

            Date of birth: 28/10/1982            Sex: Female

Highest qualification: Master in Agricultural Economics. 

Mobile phone: +84 944 700 138

Email:  vuthihaianh@tuaf.edu.vn

                         haianhtuaf@yhaoo.com.vn

ID Number: 091628827

Nationality: Vietnamese. 

IMG_6619

Employer:Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF).

Group 10, Quyet Thang commune, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province, Vietnam.

Postcode - 23000.

Fax: (+84) 208 2490 866

Current jobs:1. Lecturer at Faculty of Economics and Rural Development, TUAF. 

                                     2. Researcher at Collaborative Agricultural R&D Lab (CARD Lab), TUAF.

- A lecturer of the Faculty of Economic and Rural Development at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF). I have been assigned to teach on the subject of Microeconomics, Macroeconomics, Rural Development, Agriculture Marketing, enterprise accounting…

- A researcher and the advisors for student to conduct many theses in our university in Agriculture and Rural Development. 

- Prepare and implement the workshop, program with other relevant such as Thai Nguyen Cooperative Alliance, Ethnic Committee, Vietnam trade promotion agency, Thai Nguyen Rural Development Department, Farmer Association.

2. EDUCATION BACKGROUND 

Formal qualifications:

MSc. of Agricultural Economics, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, Vietnam(08/2009 - 12/2012).

BSc. of English, Hanoi Open University, Vietnam (08/2009 – 12/2012). 

BSc. of Business Administration, Vietnam Forestry University, Vietnam (08/2000- 06/2004). 

Other competencies:

  • Language: English (Good); Vietnamese (mother tongue); 
  • Computer literacy: competent user of office software, internet browsers; statistical packages (SPSS, …). 

 

 

3. EMPLOYMENT HISTORY

Position

Name of Institution/ Employer

Duration 

From

To

Assistant researcher

(Part-time)

Collaborative Agricultural R&D Lab (CARD Lab), TUAF

11/2018

Now

Lecturer & Researcher

Faculty of Economics and Rural Development, TUAF

03/2008

now

Assistant researcher (Part-time)

  • Agro-forestry Research and Development Center for Northern Mountainous Region of Vietnam (ADC), TUAF.

04/2012

09/2018 

Chief Accountant (Part-time)

  • Agro-forestry Research and Development Center for Northern Mountainous Region of Vietnam (ADC), TUAF.

04/2005

02/2008

Chief Accountant (Part-time)

  • Agro-forestry Research and Development Center for Northern Mountainous Region of Vietnam (ADC), TUAF.

03/2005

03/2012

Assistant researcher 

  • Agro-forestry Research and Development Center for Northern Mountainous Region of Vietnam (ADC), TUAF. 

07/2004 

02/2005 

 

4. TRAINING AND ACADEMIC ACTIVITES 

4.1. Trainings in Vietnam and abroad by professional and international organizations 

Training topic 

Venue

Duration

§ Training on "Law dissemination, policy advocacy for people with disabilities"

Training on "Office of Professional Receptionist Year 2017" 

§  Training on “Skills for Running Business Starter of Ethnic Committee

§ Training on "Business planning for cooperatives"

Thai Nguyen

 

Thai Nguyen 

 

Thai Nguyen

Thai Nguyen

August 2018

 

January 2018

 

     December 2017

   November 2017

§ Trainer on “Promote the production and consumption of mushroom and lime mushrooms"

§ Training on "Packaging design, branding and new product development"

§ Training on "Regulations on quality and food safety, standards of export activities"

 

 

 

§ Training on "farm economy development in Thai Nguyen province

§ Training on "Rural New Rural Development Program in Thai Nguyen"

La Hien, Thai Nguyen

Trade Promotion Center of Thai Nguyen province and Vietnam trade promotion agency

 

Thai Nguyen

 

Thai Nguyen

July 2017

 

 

July 2017

 

 

 

 

October 2016

 

October 2016

 

 

4.2. Conference, Workshops and Seminars attended

25-26 December. 2018. Workshop on “Gender in agriculture value-chain”, Tam Dao, Vinh Phuc,Vietnam. 

21 December. 2018.  Semiar “Gender and Livestock: Gender and antimicrobial drugs for livestock - Nguyen Thi Van Anh - ISDS, Bui Van Quang - VNUA, Nozomi Kawarazuka - CIP”, ILRI office, Building B1, Van Phuc Diplomatic Compound, 298 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam.

15-16 November. 2018. Workshop on “The Aciar southest asia regional workshop on integrating gender in agriculture value-chain research”, Hanoi-Vietnam.

14 September. 2018. Workshop on “The Sustainable Agriculture and Natural Resource Management, VUFO-NGO Resouce Centre Office, Trung Tu Diplomatic Compoud, Building E3, 6 Dang Van Ngu, Dong Da, Hanoi, Vietnam.

August. 2018. Workshop on "Policies for forest protection and development in mountainous and ethnic minority areas since 1986 of Ethnic Committee”, Commissioner of organizing committee, Ha noi, Vietnam.

November. 2017. Workshop on "Connecting credit supply and demand in agricultural product value chain development, contributing to the restructuring of agriculture and new rural construction", DAAD and TUAF, Thai Nguyen, Vietnam.

November. 2017. Workshop on “International conference on livelihood development and sustainable environmental management in the context of climate change”, DAAD and TUAF, Thai Nguyen, Vietnam.

October. 2017. Workshop on “International Conference on University Management”, DAAD and TUAF, Thai Nguyen, Vietnam.

August. 2017. The program "Raising export competitiveness for small and medium enterprises in Vietnam through local trade promotion system", Trade Promotion Center of Thai Nguyen province and Vietnam trade promotion agency, Thai Nguyen, Vietnam.

December. 2016. Forum "Challenges, opportunities and potentials for investment cooperation with local enterprises in the context of international integration", Cao Bang province, Vietnam.

November. 2016. Workshop on “Agricultural Extension Training Programs in Agriculture Schools", The Center of National Agricultural Extension and TUAF, Thai Nguyen, Vietnam.

4.3. Publications 

(1) Luan Thi Dep, La Quang Do, Truong Thi Anh Tuyet, Hoang Thi Bich Thao, Nguyen Viet Hung, Ha Huy Hoang, Vu Thi Hai Anh, Luong Hung Tien, Bui Van Thanh, Nguyen Huu Hai (2013). Research results in indigenous knowledge of ethnic minorities in the Northern mountainous areas of Vietnam in utilising food. Proceeding of the 5th "Engaging with Vietnam-an interdisciplinary dialogue" conference: Integrating knowledge: The multiple ways of knowing Vietnam. Pp.267-277.

(2) Duong Thi Thu Hoai, Kieu Thi Thu Huong, Cu Ngoc Bac, Vu Thi Hai Anh, Nguyen Thi Hien Thuong (2019). Some solutions to develop the Tay tree model in Thai Nguyen province. Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University of Vietnam, pp.37-44.

(3) Ha Viet Long, Nguyen Viet Hung, Vu Thi Hai Anh, Pham Quoc Toan (2019). The effect of some fertilizer levels on growth and
develooment of KM94 andKM2l-12 cassava varieties in Thai Nguyen
univerdity of university of agriculture and forestry. Journal of Agriculture and Rural Development of Vietnam, ISSN 1859-4581, pp48-54.

(4) Nguyen Thi Hien Thuong, Duong Thị Thu Hoai, Cu Ngoc Bac, Kieu Thu Huong, Vu Thị Hai Anh (2017). Research the contribution of cityzens to implement the imfrastructure criteria for new rural program in Phu
Luong district, Thai Nguyen province.Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University of Vietnam, pp.169-174.

(5) Vu Thi Hai Anh, Nguyen Thi Hien Thuong, Bui Minh Ha, Kieu Thi Thu Huong, Tran Viet Dung (2017). Some major solutions to develop Economic development in Dong Hy District, Thai Nguyen Province. Journal of Agriculture and Rural Development of Vietnam, ISSN 1859-4581, pp165-173.

(6) Luan Thi Dep, Hoang Bich Thao, Nguyen Viet Hung, Luu Thi Xuyen, Ha Huy Hoang, Truong Thi Anh Tuyet, Vu Thi Hai Anh(2013). Study on the effect of cuttings in the propagation of natural food colour plants in Thai Nguyen. Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University of Vietnam, pp.143-148.

(7) Pham Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Thuy Ha, Vu Thi Hai Anh, Truong Thi Anh Tuyet, Ha Viet Long (2013). Research on growth and development of some cucumber varieties in greenhouse in Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. Journal of Agriculture and Rural Development of Vietnam, ISSN 1859-4581, pp.187-192.

(8) Le Thi Phuong Thao, Vu Thi Hai Anh, Ho Luong Xinh (2012). The effects of society and environment on long-term agricultural land in Phuc Yen town, Vinh Phuc province in the period of 2008 to 2011. Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University of Vietnam, pp.49-53. 

(9)Tran Cuong, Vu Thi Hai Anh, Bui Thi Minh Ha (2012). The solutions for economic restructure in Dong Hy district, Thai Nguyen province. Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University of Vietnam, pp.45-51.

(10)Vu Thi Hai Anh,Bui Dinh Hoa, Ha Viet Long, Dang Thi Thai, Tran Cuong (2011).The role of the Dao ethnic minority women in the poverty-alleviation movement in Phu Luong district, Thai Nguyen. Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University of Vietnam, pp.175-180.

(11) Hoang Thi Hoa, Vu Thi Hai Anh, Ho Luong Xinh (2011). Orientation and solutions for the development of small and medium-scaled enterprises in rural areas in Pho Yen district, Thai Nguyen province. Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University of Vietnam, pp.25-31.

(12) Bui Thi Minh Ha, Nguyen Huu Tho, Vu Thi Hai Anh(2010). Using the sustainable livelihoods framework to analyze the economic livelihood of the people in Yen Trach commune, Phu Luong district, Thai Nguyen province. Journal of Agriculture and Rural Development of Vietnam, pp.232-239.

(13)Vu Thi Hai Anh, Bui Dinh Hoa, Ho Van Bac (2010). Role of Dao ethnic minority women in agriculture and forestry production in Phu Luong district, Thai Nguyen province.Journal of Agriculture and Rural Development of Vietnam, ISSN 0866-7020, pp. 240-245. 

4.4. Overseas courses attended

 

Name of Course

Country/SEAMEO Regional Center/Project

Dates

From

To

English for Special Purposes (ESP) - Business Management Program

Institute of continuing & tesol education, The University of Queensland, Australia (ICTE-UQ)/Project 2020

29 October 2012

30 November 2012

Content & Language Integrated Learning (CLIL) Program

Institute of continuing & tesol education, The University of Queensland, Australia (ICTE-UQ)/Project 2020

3 December 2012

21 December 2012

 

5. PROJECTS PARTICIPATED

2018: Researcher, Planning and Implementing the online marketing for Quyet Thang Mushroom Co-operative.

2016: Researcher, Evaluate the effectiveness and impact of forest protection and development policies for ethnic minorities.

2015-2016: Researcher, Accountant,Building a model link applied technical advances and management in the production, processing, preservation and consumption of cassava in order to increase incomes contributed to poverty reduction for ethnic minorities in upland communes in Van Yen district (Yen Bai), Quynh Nhai district (Son La) and Nguyen Binh district (Cao Bang). 

2015-2016: Researcher, Accountant,Building and developing transformation model and increasing crops from inefficient rice land to grow corn, soil bean in the northern mountainous and midland. 

6/2011-6/2013: Researcher, Preserve and store gene source of colors dyed plants for food of ethnic minorities in the northern mountainous of Vietnam.

2010-2012: Researcher, Accountant,Sustainable management of forest land in high poverty rate areas inBac Kan province, CARE project.

2007-2010: Researcher, Accountant,CARD - Sustainable community-based forest development and management in some high-poverty areas.

2006-2010: Accountant, Building Vietnam University’s capacity to support Information and Communication Technologies for Development (ICT4D: Information and Communications Technologies for Development).

2006-2009: Accountant, LARC II- Women’s Livelihood and Rights Club Component - Phase (Coo-implemented with CARE international in Vietnam)

2008 - 2009: Accountant, Forest Allocation to Poor Ethnic Communities (FAPEC). 

 

 

 

6. TEACHING

Subjects

Years

Microeconomics

Macroeconomics

Enterprise Accounting

Extension and Training of Trainers

Practice on Training of Trainers

11

8

4

3

3

 

 

 

 

7. EXPERTISE AND RESEARCH INTERESTS

- Gender in agriculture development, Gender Balance and Gender Analysis, Gender in agriculture value-chains,

- Value Chain,

- Ethnic Committee

- Poverty reduction

- New rural construction

- The impact of the environment on people's lives

- Livelihoods

- Climate change

- International Commercial of Agriculture Products, 

- Agriculture Marketing, 

- Strengthening farmer capacity, 

- Rural Assessment, etc…

8. PRIZES/COMMENDATIONS

Year

Qualification/Membership/Presentation/ Performance/Award/Prize

Name and Location of Institution

2003

Certificate of merit to the Student who gained outstanding achievements in contributing to the tasks of the Association and Youth Movements in the Academic year 2002-2003

Central Executive Board of Vietnamese Student Association

2004

Award “Star of January”

Journal of Vietnamese Students

2004

Certificate of merit to the Student who had awarded the title of an excellent student

Vietnam Forestry University