Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ kinh tế Vũ Thị Hải Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lý lịch khoa học

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên

Vũ Thị Hải Anh

Năm sinh

1982

Chức danh khoa học

Thạc sỹ

Giới tính

Nữ

Chức vụ hành chính

Giáo viên

CMTND

091628827

Tên phòng, ban, bộ môn

Bộ môn Kinh tế chung, Khoa Kinh tế & PTNT

Tên cơ quan công tác

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Địa chỉ cơ quan

Xóm 10, xã Quyết Thắng, tp Thái Nguyên

Tỉnh

Thái Nguyên

Điện thoại cố định

0280 3759761

Di động

0944700138

Email chính

Vuthihaianh2016@gmail.com

Fax

 

Email thay thế

haianhtuaf@yahoo.com.vn

 

2. Quá trình đào tạo

TT

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

1.

2000-2004

Trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam

Quản trị kinh doanh

Cử nhân

2.

2009-2012

Trường ĐH Kinh tế và Quản Trị Kinh doanh Thái Nguyên

Kinh tế nông nghiệp

Thạc sỹ

3.

2009-2012

Viện Đại học Mở Hà Nội

Tiếng anh

Cử nhân

3. Quá trình công tác

TT

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

1

07/2004-2/2005

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp miền núi (ADC)

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, xóm 10 – xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

02803759761

Cán bộ dự án

2

03/2005-29/02/2008

 

Bộ phận kế toán tài vụ, phòng Hành chính tổng hợp, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên,

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, xóm 10 – xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

02803759761

Kế toán viên

2

03/2005-01/06/2013

 

- Bộ phận kế toán tài vụ, phòng Hành chính tổng hợp,

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp miền núi (Kiêm nhiệm)

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, xóm 10 – xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

02803759761

Kế toán viên kiêm kế toán trưởng trung tâm

 

3

03/2008-nay

Khoa kinh tế và phát triển nông thôn, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

02803759761

Giảng viên

 

4. Ngoại ngữ      

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

B1

B1

B1

Ngoại ngữ khác

 

 

 

 

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây

- Xóa đói giảm nghèo

- Chương trình Nông thôn mới

- Tác động của môi trường đến đời sống người dân

- Chuỗi giá trị

- Phát triển sinh kế, kinh tế hộ gia đình

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần nhất

TT

Tên đề tài/dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò

1.

Dự án CARD “Quản lý và phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng ở một số vùng tỷ lệ đói nghèo cao tỉnh Bắc Kạn”

Chính phủ Úc

2007 – 2010

Kế toán dự án, hỗ trợ tập huấn

2

Dự án ANCP/PANDCCP “Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu”

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam

6/2011-6/2013

Kế toán dự án, hỗ trợ tập huấn

3

Dự án Care“Quản lý bền vững đất rừng ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao tại tỉnh Bắc Kan”

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam

2010-2012

Kế toán dự án, đánh giá, hỗ trợ tập huấn

4

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía bắc việt nam

Chính phủ Việt nam

2012

Kế toán dự án, đánh giá, hỗ trợ tập huấn

5

Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình chuyển đổi, tăng vụ từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu đỗ ở vùng trung du miền núi phía Bắc”

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015-nay

Kế toán dự án,

6

Dự án “Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật và quản lý trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sắn nhằm tăng thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi tại các xã vùng cao huyện Văn Yên (Yên Bái), huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Nguyên Bình (Cao Bằng)

Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

2015-2016

Kế toán dự án,

 

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất

TT

Tên tác giả

Năm công bố

Tên công trình

Tên tạp chí/NXB/Số tập, trang đăng công trình

ISSN/ISBN

Upload minh chứng (*)

Ghi chú

3

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

3.1

Vũ Thị Hải Anh, Bùi Đình Hoà, Hồ Văn Bắc

 

2010

Nghiên cứu vai trò của lao động nữ dân tộc dao trong hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí NN&PTNT  (2010) 240-246

 

 

 

 

3.2

Bùi Minh Hà, Nguyễn Hữu Thọ, Vũ Thị Hải Anh

2010

Sử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế của người dân xã Yên trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí NN&PTNT  (2010) 232-239

 

 

 

3.3

Hoàng Thị Hoa, Vũ Thị Hải Anh, Hồ Lương Xinh

2011

Định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiêp nhỏ và vừa ở khu vực nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (2011) 25-31

 

 

 

 

3.4

Vũ Thị Hải Anh, Bùi Đình Hoà, Hà Việt Long, Đặng Thị Thái, Trần Cương

2011

Vai trò của phụ nữ dân tộc dao trong xoá đói giảm nghèo ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (2011) 175-180

 

 

 

3.5

Trần Cương, Vũ Thị Hải Anh, Bùi Minh Hà

 

2012

Giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghê Đại học Thái Nguyên (2012) 45-51

 

 

 

 

3.6

Lê Thị Phương Thảo, Vũ Thị Hải Anh, Hồ Lương Xinh

2012

Hiệu quả xã hội và môi trường trên đất nông nghiệp lâu năm tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2011

Tạp chí Khoa học và công nghê – Đại học Thái Nguyên (2012) 49-53

 

 

 

3.7

Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thuý Hà, Vũ Thị Hải Anh, Trương Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Long

2013

Nghiên cứu sinh trưởng và phát triển của một số giống dưa chuột trong nhà lưới tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trang 187-192

 

ISSN1859-4581

 

 

4

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

 

Luan Thi Dep, La Quang Do, Truong Thi Anh Tuyet, Hoang Thi Bich Thao, Nguyen Viet Hung, Ha Huy Hoang, Vu Thi Hai Anh, Luong Hung Tien, Bui Van Thanh, Nguyen Huu Hai

 

2013

Research results in indigenous knowledge of ethnic minorities in the Northern mountainous areas of Vietnam in utilising food

Proceeding of the 5th "Engaging with Vietnam - an interdisciplinary dialogue" conference: Integrating knowledge: The multiple ways of knowing Vietnam 

(2013) 267-277

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày  19 tháng  9  năm  2016

 

 

 

 

 

Người khai

 

 

 

 

Vũ Thị Hải Anh

 

 

 

SCIENTIFIC CURRICULUM VITAE

 

1. Personal details

Full name

Vu Thi Hai Anh

Date of birth

28/10/1982

Academic title

Master

Sex

Female

Administrative position

Lecturer

ID Number

091628827

Department

Faculty of Agribusiness and Rural Development

Institution

Thai Nguyen university of Agriculture and Forestry

Address

Quyet Thang commune ThaiNguyen city

City/Prov

Thai Nguyen

Telephone

0280 3759761

Cell phone

0944700138

E-mail

Vuthihaianh2016@gmail.com

Fax

 

Second E-mail

haianhtuaf@yhaoo.com.vn

 

2. Qualifications

No.

Years

Academic Institution

Major/Specialty

Academic degree

1.

2000-2004

Vietnam Forestry University

Business Administration

Bachelor degree

2

2009-2012

Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

Agricultural Economics

Master

3

2009-2012

Hanoi Open University

English

Bachelor degree

 

3. Professional experience:

No.

Years

Institution

Professional address

Position

1

07/2004-2/2005

The Agriculture and Forestry Research and Development Centre in Northern Mountainous

Thai Nguyen university of Agriculture and Forestry, Group 10, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

02803759761

Project staff

2

03/2005-01/06/2013

 

- Administrative and financial department

- The Agriculture and Forestry Research and Development Centre in Northern Mountainous

Thai Nguyen university of Agriculture and Forestry, Group 10, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

02803759761

- Accountant

- Chief Accountant

3

03/2008 until now

Faculty of Agribusiness and Rural Development

Thai Nguyen university of Agriculture and Forestry, Group 10, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

02803759761

Lecturer

 

4. Language     (rating: A- Poor; B – Fair; C- Sufficient; D- Fluent)

Language

Reading

Writing

Speaking

English

C

C

C

Other language

 

 

 

 

5. Expertise and research interests

5.1. Main research orientation

- Poverty reduction

- New rural development

- The impact of the environment on people's lives

- Value chains

- Livelihoods

…..

5.2. List of research projects:

List all the research grants/ projects received the last 5 years

No

Project name

Funding institution & funded amount

Project duration

Position/ role in the project

1.

CARD - Sustainable community-based forest development and management in some high-poverty areas

Australia Government

2007 – 2010

Project Accountant,

Training staff

2

ANCP/PANDCCP Project “The people affected by natural disasters and climate change”

International organization – CARE Vietnam

6/2011-6/2013

Project Accountant,

Training staff

3

CARE project “Sustainable management of forest land in high poverty rate areas in BacKan province”

International organization – CARE Vietnam

2010-2012

Project Accountant,

Training staff

4

Preserve and store gene source of colors dyed plants for food of ethnic minorities in the northern mountainous of Vietnam

Vietnam Government

2012

Project Accountant,

Training staff

5

The project "Building and developing transformation model and increasing crops from inefficient rice land to grow corn, soil bean in the northern mountainous and midland"

National Agricultural Extension Center  - Ministry of Agriculture and Rural Development

2015-2016

Project

 

6

The project "Building a model link applied technical advances and management in the production, processing, preservation and consumption of cassava in order to increase incomes contributed to poverty reduction for ethnic minorities in upland communes in Van Yen district (Yen Bai), Quynh Nhai district (Son La) and  Nguyen Binh district (Cao Bang)

The science and technology applied for the new rural construction from 2011 to 2015

2015-2016

Project

 

5.3. Publication and accomplishments

No

Authors

Year

Publication

Name of publishers/ No, Vol, Page

ISSN/ISBN

Proof (*)

Notes

1

Article (s) in ISI-covered journal

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Article (s) in other international journal

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Article (s) in National scientific journal

3.1

Vu Thi Hai Anh, Bui Dinh Hoa, Ho Van Bac

2010

The role of the Dao ethnic minority women workers in agricultural and forestry production in Phu Luong district, Thai Nguyen province

Journal of Agriculture and Rural Development, Vietnam (2010) 240-246

 

 

 

2

Bui Thi Minh Ha, Nguyen Huu Tho, Vu Thi Hai Anh

2010

Using the sustainable livelihoods framework to analyze the economic livelihood of the people in Yen Trach commune, Phu Luong district, Thai Nguyen province

Journal of Agriculture and Rural Development, Vietnam (2010) 232-239

 

 

 

 

3

Hoang Thi Hoa, Vu Thi Hai Anh, Ho Luong Xinh,

2011

Orientation and solutions for the development of small and medium-scaled enterprises in rural areas in Pho Yen district, Thai Nguyen province

Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University 2011) 25-31

 

 

 

4

Vu Thi Hai Anh, Bui Dinh Hoa, Ha Viet Long, Dang Thi Thai, Tran Cuong

2011

The role of the Dao ethnic minority women in the poverty-alleviation movement  in Phu Luong district, Thai Nguyen

Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University (2011) 175-180

 

 

 

5

Tran Cuong, Vu Thi Hai Anh, Bui Thi Minh Ha

2012

The solutions for economic restructure in Dong Hy district, Thai Nguyen province

Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University (2012) 45-51

 

 

 

 

6

Le Thi Phuong Thao, Vu Thi Hai Anh, Ho Luong Xinh

2012

The effects of society and environment on long-term agricultural land in Phuc Yen town, Vinh Phuc province in the period of 2008 to 2011

Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University (2012) 49-53

 

 

 

 

7

Pham Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Thuy Ha, Vu Thi Hai Anh, Truong Thi Anh Tuyet, Ha Viet Long

2013

Research on growth and development of some cucumber varieties in greenhouse in Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

Journal of Agriculture and Rural Development, September 2013, pp 187 -192

ISSN 1859-4581

 

 

4

National/International Conference (s)

1

Luan Thi Dep, La Quang Do, Truong Thi Anh Tuyet, Hoang Thi Bich Thao, Nguyen Viet Hung, Ha Huy Hoang, Vu Thi Hai Anh, Luong Hung Tien, Bui Van Thanh, Nguyen Huu Hai

2013

Research results in indigenous knowledge of ethnic minorities in the Northern mountainous areas of Vietnam in utilising food

Proceeding of the 5th "Engaging with Vietnam - an interdisciplinary dialogue" conference: Integrating knowledge: The multiple ways of knowing Vietnam 

(2013) 267-277

 

 

 

 

5

Other (monographs, patents, scientific awards….)

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                                                                            Thai Nguyen, September 19th, 2016

 

 

 

 

The preparer

 

 

MsC.Vu Thi Hai Anh