Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ kinh tế Vũ Thị Hải Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bài báo trong nước (National Published Papers)

Bài báo trong nước (National Published Papers)

TT

Tên tác giả

Năm công bố

Tên công trình

Tên tạp chí/NXB/Số tập, trang đăng công trình

ISSN/ISBN

Upload minh chứng (*)

Ghi chú

 

3.1

Vũ Thị Hải Anh, Bùi Đình Hoà, Hồ Văn Bắc

 

2010

Nghiên cứu vai trò của lao động nữ dân tộc dao trong hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí NN&PTNT  (2010) 240-246

 

 

 

 

3.2

Bùi Minh Hà, Nguyễn Hữu Thọ, Vũ Thị Hải Anh

2010

Sử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế của người dân xã Yên trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí NN&PTNT  (2010) 232-239

 

 

 

3.3

Hoàng Thị Hoa, Vũ Thị Hải Anh, Hồ Lương Xinh

2011

Định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiêp nhỏ và vừa ở khu vực nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (2011) 25-31

 

 

 

 

3.4

Vũ Thị Hải Anh, Bùi Đình Hoà, Hà Việt Long, Đặng Thị Thái, Trần Cương

2011

Vai trò của phụ nữ dân tộc dao trong xoá đói giảm nghèo ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên (2011) 175-180

 

 

 

3.5

Trần Cương, Vũ Thị Hải Anh, Bùi Minh Hà

 

2012

Giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghê Đại học Thái Nguyên (2012) 45-51

 

 

 

 

3.6

Lê Thị Phương Thảo, Vũ Thị Hải Anh, Hồ Lương Xinh

2012

Hiệu quả xã hội và môi trường trên đất nông nghiệp lâu năm tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2011

Tạp chí Khoa học và công nghê – Đại học Thái Nguyên (2012) 49-53

 

 

 

3.7

Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thuý Hà, Vũ Thị Hải Anh, Trương Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Long

2013

Nghiên cứu sinh trưởng và phát triển của một số giống dưa chuột trong nhà lưới tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trang 187-192

 

ISSN1859-4581