Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ kinh tế Vũ Thị Hải Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Hội nghị - Hội thảo (Conferences)

Hội nghị - Hội thảo (Conferences)

1. Luan Thi Dep, La Quang Do, Truong Thi Anh Tuyet, Hoang Thi Bich Thao, Nguyen Viet Hung, Ha Huy Hoang, Vu Thi Hai Anh, Luong Hung Tien, Bui Van Thanh, Nguyen Huu Hai (2013); Research results in indigenous knowledge of ethnic minorities in the Northern mountainous areas of Vietnam in utilising food Proceeding of the 5th "Engaging with Vietnam - an interdisciplinary dialogue" conference: Integrating knowledge: The multiple ways of knowing Vietnam; (2013) 267-277