Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ kinh tế Vũ Thị Hải Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề tài Nghiên cứu khoa học (Research Projects)

Đề tài Nghiên cứu khoa học (Research Projects)

TT

Tên đề tài/dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò

1.

Dự án CARD “Quản lý và phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng ở một số vùng tỷ lệ đói nghèo cao tỉnh Bắc Kạn”

Chính phủ Úc

2007 – 2010

Tham gia

2.

Bài giảng điện tử môn học “Kinh tế vĩ mô”

Trường ĐHNL

2010

Chủ trì

3

Dự án ANCP/PANDCCP “Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu”

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam

6/2011-6/2013

Tham gia

4

Dự án Care“Quản lý bền vững đất rừng ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao tại tỉnh Bắc Kan”

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam

2010-2012

Tham gia

5

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía bắc việt nam

Chính phủ Việt nam

2012

Tham gia

6

Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình chuyển đổi, tăng vụ từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu đỗ ở vùng trung du miền núi phía Bắc”

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015-2017

Tham gia

7

Dự án “Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật và quản lý trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sắn nhằm tăng thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi tại các xã vùng cao huyện Văn Yên (Yên Bái), huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Nguyên Bình (Cao Bằng)

Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

2015-2016

Tham gia

8

Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Trường ĐHNL

2017

Tham gia