Chào mừng bạn đến với website: Nghiên cứu sinh Vũ Thị Hạnh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Vũ Thị Hạnh

Học vị: Nghiên cứu sinh

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa CNSH-CNTP

Di động: 0976 986 389

Email: vuthihanh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Vũ Thị Hạnh

Degree: PhD student

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food technology

Tel: 0976 986 389

Email: vuthihanh@tuaf.edu.vn

Website: