Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Vũ Thị Kim Hảo
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Vũ Thị Kim Hảo

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Quản lý tài nguyên

Di động: 0986906364

Email: vuthikimhao@tuaf.edu.vn

Website: http://frm.tuaf.edu.vn/

Name: Vũ Thị Kim Hảo

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Resourses Management

Tel: 0986906364

Email: vuthikimhao@tuaf.edu.vn

Website: http://frm.tuaf.edu.vn/

Tên Trường, tổ chức/ University

Ngành/Major

Bằng cấp/Degree obtained

Năm nhận/Year obtained

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên/ Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Quản lý đất đai/Land Management

Kỹ sư/Bachelor of Science

2013

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên/ Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Quản lý đất đai/Land Management

Thạc sĩ/Master

2015

Trường Ngoại ngữ-ĐH Thái Nguyên/ University of Foreign Languages-Thai Nguyen University

Ngôn ngữ Anh/ English language

Cử nhân/Bachelor

02/2022

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật-ĐH Thái Nguyên/ College of Economics and Techniques-Thai Nguyen University

Công nghệ thông tin/ Information technology

Trung cấp/ Intermediate

03/2022