Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ CNTT Triệu Xuân Hòa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Triệu Xuân Hòa

Học vị: Thạc sỹ CNTT

Chức danh: Chuyên viên

Địa chỉ: Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - TPTN

Di động: 0944550007

Email: xuanhoatrieu@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Triệu Xuân Hòa

Degree:

Title:

Office Address:

Tel: 0944550007

Email: xuanhoatrieu@tuaf.edu.vn

Website:

Các công việc phụ trách:

- Lập kế hoạch đào tạo hàng năng

- Xây dựng thời khóa biểu

- Xây dựng lịch thi

- Quản lý và tổ chức đăng ký học cho sinh viên