Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bùi Ngọc Sơn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Xóm 10- Quyết Thắng- TP Thái Nguyên- Thái Nguyên

Di động: +84 366 883 111

Email: buingocson@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Bùi Ngọc Sơn

Degree: Doctor of Philosophy in Agriculture

Title: Lecturer

Office Address: 10-Quyet Thang- Thainguyen City-Thainguyen-Vietnam

Tel: +84 366 883 111

Email: buingocson@tuaf.edu.vn

Website: