Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Đinh Thị Kim Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đinh Thị Kim Hoa

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa CNSH-CNTP DHNLTN

Di động: 0983 844 268

Email: dinhthikimhoa@tuaf.edu.vn

Website: https://mysite.tuaf.edu.vn/dinhthikimhoa

Name: Đinh Thị Kim Hoa

Degree: Master of Food Technology

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Biology and Food Technology

Tel: 0983 844 268

Email: dinhthikimhoa@tuaf.edu.vn

Website: https://mysite.tuaf.edu.vn/dinhthikimhoa