Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Đỗ Thị Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đỗ Thị Lan

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư

Địa chỉ: Trưởng khoa-Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Di động: 0983 640 105

Email: dothilan@tuaf.edu.vn

Website: http://www.tuaf.edu.vn/khoamt.html

Name: Đỗ Thị Lan

Degree: Dr.

Title: Assoc. Prof.

Office Address:

Tel: 0983 640 105

Email: dothilan@tuaf.edu.vn

Website: http://www.tuaf.edu.vn/khoamt.html

Quá trình đào tạo

Năm 1988-1993: Học Đại học ngành Trồng trọt -Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Năm 1993-1995: Học cao học ngành Thổ nhưỡng-Đại học Nông nghiệp 1-Hà Nội

Năm 1997-2004: Nghiên cứu sinh ngành Sinh thái cảnh quan môi trường-Đại học Goettingen- D37075 CHLB Đức