Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ - NCS Dương Minh Ngọc
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Minh Ngọc

Học vị: Thạc Sĩ - NCS

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: (+84)985866006

Email: duongminhngoc@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Dương Minh Ngọc

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: (+84)985866006

Email: duongminhngoc@tuaf.edu.vn

Website: