Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Minh Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Thị Minh Hoà

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Môi trường, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0979 132 598

Email: duongthiminhhoa@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Dương Thị Minh Hoà

Degree: Master

Title: Lecturers

Office Address: Falcuty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0979 132 598

Email: duongthiminhhoa@tuaf.edu.vn

Website: