Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thanh Hiếu

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: +842803654817

Email: phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/hieu

Name: Phạm Thanh Hiếu

Degree: PhD

Title: Senior Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science

Tel: +842803654817

Email: phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/hieu

Curriculum Vitae

 

 

1. Personal Data

1

Full name: Pham Thanh Hieu

Sex: Female

 

Academic title: Ph.D.

 

2

Work: Faculty of Basic Sciences, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

Address: Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen, Vietnam.

Office: Faculty of Basic Sciences

3

E-mail: phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

 

2. Education

Time

Training Institution

Specialization

Degree

2001-2005

 

2008-2010

University of Education – Thai Nguyen University

University of Science – Thai Nguyen University

Mathematics

 

Applied Mathematics

Bachelor

 

Master

2012-2016

University of Education – Thai Nguyen University

Mathematical Analysis

Ph.D.

 

3. Research results/research projects published or registered during 10 recent years

 1. Phạm Thanh Hiếu (2010), “Ví dụ số về phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 68(06), tr. 55-59.
 2.  Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, (2013), “An explicit iteration method for a class of variational inequalites in Banach spaces”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV: "Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" - Chủ đề: Tính toán khoa học, Hà Nội, 03-04/12/2012,  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 3. Nguyen Thi Thu Thuy and Pham Thanh Hieu (2013), “Strong convergence of implicit iteration methods for a class of variational inequalities in Banach spaces”, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, (2)36(4), p. 917-926, (ISI/Q2).
 4.  Phạm Thanh Hiếu (2014), “Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 126(12), tr. 87-92.
 5.  Lâm Thùy Dương, Phạm Thanh Hiếu, Khuất Thị Bình (2015), “Phương pháp lặp hiện cho bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 140(10), tr. 169-174.
 6.  Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy (2016), "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam Journal of Mathematics, 44 (3), pp. 637-648 (ISI/Q2).
 7.  Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2016),  "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization, Vol. 65, No. 8, pp. 1553-1567, DOI 10.1080/02331934.2016.1166501 (ISI/Q1).
 8. Nguyễn Bường, Phạm Thanh Hiếu (2016), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 150(05), tr. 207--212.
 9. Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy, Jean Jacques Strodiot (2019), "Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces", Bulletin of the Malaysian Mathematical Science Society, Vol. 42, pp. 467- 483 (ISI/Q2).
 10.  Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Loan (2019), "Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập cho học phần Xác suất thống kê nhằm nâng cao kỹ năng mềm và thúc đẩy sinh viên học tập chủ động tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 198, Số 05, tr. 47-52.
 11. Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2020), “Convergence of a hybrid viscosity approximation method for finding zeros of m-accretive operators”, Numerical Algorithms, 83(2):1-22 (ISI/Q2)
 12. Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu (2021), A hybrid method for solving variational inequalities over the common fixed-point sets of infinite families of nonexpansive mappings in Banach spaces, Optimization, 69 (9): 2155-2176 (ISI/Q1).
 13. Nguyen Thi Dinh, Pham Thanh Hieu (2021), A strong convergence and numerical illustration for the iterative methods to solve a split common null point problem and a variational inequality in Hilbert spaces, TNU Journal of Science and Technology, Vol. 226, No. 15, pp. 20-27.
 14. Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thom (2021), An iterative method for solving a split variational inequality, Scientific Journal of Tan Trao University, Vol. 7, No. 24.