Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hoàng Thị Lan Anh

Học vị: Thạc Sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: (+84)978066998

Email: hoangthilananh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Hoàng Thị Lan Anh

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: (+84)978066998

Email: hoangthilananh@tuaf.edu.vn

Website:

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ngành học: Khoa học môi trường                 

Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 2010

Bằng đại học 2: Tiếng anh                               Năm tốt nghiệp: 2012

Bằng đại học 3: Kế toán tổng hợp                  Năm tốt nghiệp: 2020

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:      Khoa học môi trường;    Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên