Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Quốc Toán

Kỹ thuật viên - Thạc Sỹ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

0986314834

phamquoctoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

Khoa Nông học

nguyenminhtuan@tuaf.edu.vn

Hà Việt Long

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa Nông học

0946019912

havietlong@tuaf.edu.vn

Bùi Lan Anh

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0973051734

builananh@tuaf.edu.vn

Hoàng Kim Diệu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Dương Trung Dũng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

+84-985783356

duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thuý Hà

PGS - TS

Phòng ĐT

0912973729

nguyenthuyha@tuaf.edu.vn

Trần Đình Hà

Tiến sĩ

Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

0978 626 977

trandinhha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Huấn

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912479928

nguyenthehuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Viết Hưng

PGS - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912386574

nguyenviethung@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0988834550

phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Đào Thị Thanh Huyền

Tiến sĩ

Tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

0866698618

daothithanhhuyen@tuaf.edu.vn

Trần Trung Kiên

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0983360276 - 0913339208

trantrungkien@tuaf.edu.vn

Tô Xuân Lâm

Kĩ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

toxuanlam@tuaf.edu.vn