Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thế Cường

Trưởng phòng - Thạc sỹ

Phòng phân tích hóa học-Viện khoa học sự sống

0912002776

nguyenthecuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên/ Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên

+84 919 962 586/ 0396 455 456

hangtnvn@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Hồng

Giảng Viên/Nghiên cứu viên - TS.

Viện Khoa học Sự sống

0986771281

nguyenvanhong@tuaf.edu.vn

Bế Văn Thịnh

bevanthinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Tuấn

Giảng viên - Tiến sĩ

Viện Khoa học Sự sống

nguyenmanhtuan@tuaf.edu.vn

Trần Viết Vinh

tranvietvinh@tuaf.edu.vn