Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Thị Mai Anh

Tiến sĩ

Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH Nông Lâm

+84 988129229

tranthimaianh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lê Duy

Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài Nguyên

0787210585

nguyenleduy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Nhuận

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Du lich Sinh thái

098.6886.098; 089.8668.089

nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng BM Quản lý đất đai & BĐS - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0983.454.954

nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Đào Văn Biên

Giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84 985 982 662

daovanbien@tuaf.edu.vn

Phan Đình Binh

NGUT, Phó Giáo sư, GVCC; Chức vụ: Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

0984941626

phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Hồng Gấm

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên - DHNL

0386170060

ngothihonggam@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Kim Hảo

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý tài nguyên

0986906364

vuthikimhao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Hiểu

nguyenvanhieu@tuaf.edu.vn

Phan Tiến Hùng

Kĩ thuật viên

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915069755

phantienhung@tuaf.edu.vn

Hoàng Hữu Chiến

Giảng viên & Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84985631628

hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Nông Thị Thu Huyền

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

+84 912 477 913

nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Vương Vân Huyền

Giảng viên; Chức vụ: P.T.Phòng - Ths

Phòng Hành chính - Tổ chức

0983.309.598

vuongvanhuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên - Thạc sỹ

Thái Nguyên

+84 936610586

thuylinh@tuaf.edu.vn