Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trương Quốc Hưng

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979295239

truongquochung@tuaf.edu.vn

Đặng Ngọc Hùng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm Nghiệp

+84-979-259-228

dangngochung@tuaf.edu.vn

Đào Việt Hùng

Giám đốc Trung tâm TS&TT - Tiến sĩ - Giảng viên chính

Trung tâm TS&TT

0986454999

daoviethung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lan Hương

Giảng viên chinh - Tiến sỹ

Xóm 10 xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

01686323307

nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hương

Giảng viên - Thạc sĩ - Dược sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

+84 945951650

nguyenthihuongcnsh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0988 111 009

nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn

Nông Thị Hiền Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 4, P. Quang Trung, TPTN

+84.984.888.345

nongthihienhuong@tuaf.edu.vn

Phạm Tùng Hương

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0988053890

phamtunghuong@tuaf.edu.vn

Hoàng Hữu Chiến

Giảng viên & Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84985631628

hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quốc Huy

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0977759007

nguyenquochuy@tuaf.edu.vn

Trịnh Quang Huy

thạc sỹ

0912380262

trinhquanghuy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0985899475

nguyenthihuyen@tuaf.edu.vn

Nông Thị Thu Huyền

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

+84 912 477 913

nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0988834550

phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn